Transformátory

Technické specifikace jednotlivých komponentů
Suché distribuční transformátory zalité v pryskyřici s certifikací podle ISO 9001 vyrobené podle ČSN EN 60076-1+A11 pro vnitřní a ve skříni i venkovní instalaci, max. teplota okolí a chladícího prostředí ne vyšší než +40°C, max. instalační výška nad hladinou moře 1000 m, trvalé zatížení S1.
-    bezúdržbové
-    vlhkuvzdorné – třída prostředí E2
-    těžce zápalné a samozhasitelné – třída hořlavosti F1
-    odolné proti rázovému napětí a zkratu
-    odolné proti tepelnému šoku (okamžitý ohřev z – 30°C) – klimatická třída C2
-    primární vinutí zalité ve vakuu do kompaktního válce s hladkým, znečištění odolným povrchem
-    sekundární vinutí izolované Prepreg-fólií a vytvrzené
-    bez částečných výbojů - méně než 10pC (IEC 726 předepisuje 20 pC)
Vybavení a příslušenství
-    zvedací oka
-      výkonový štítek
-    zemnicí šrouby
-    kolečka přestavitelná pro podélný a příčný pojezd
-    dvě sondy s PTC termistory na každou fázi s vybavovacím přístrojem (TS-01) pro výstrahu a odpojení
-    VN připojení zespodu nebo shora Al
-    NN vývody nahoru Al
 

Zboží
Název položkyPočet dostupných kusůTermín dodání
Název položky: 
2500 kVA; 22/04kV, IP00
Termín dodání: 
6 - 9 týdnů
Zboží
Název položkyPočet dostupných kusůTermín dodání
Název položky: 
2000 kVA; 22/04kV, IP00
Termín dodání: 
6 - 9 týdnů
Zboží
Název položkyPočet dostupných kusůTermín dodání
Název položky: 
1600 kVA; 22/04kV, IP00
Termín dodání: 
6 - 9 týdnů
Zboží
Název položkyPočet dostupných kusůTermín dodání
Název položky: 
1250 kVA; 22/04kV, IP00
Termín dodání: 
6 - 9 týdnů
Zboží
Název položkyPočet dostupných kusůTermín dodání
Název položky: 
1000 kVA; 22/04kV, IP00
Termín dodání: 
6 - 9 týdnů
Zboží
Název položkyPočet dostupných kusůTermín dodání
Název položky: 
800 kVA; 22/04kV, IP00
Termín dodání: 
6 - 9 týdnů
Zboží
Název položkyPočet dostupných kusůTermín dodání
Název položky: 
630 kVA; 22/04kV, IP00
Termín dodání: 
6 - 9 týdnů
Zboží
Název položkyPočet dostupných kusůTermín dodání
Název položky: 
400 kVA; 22/04kV, IP00
Termín dodání: 
6 - 9 týdnů
Zboží
Název položkyPočet dostupných kusůTermín dodání
Název položky: 
250 kVA; 22/04kV, IP00
Termín dodání: 
6 - 9 týdnů
Syndikovat obsah