Silnoproud

Obory silnoproudu:
 

  • přípojky NN
  • motorové a technologické rozvody 
  • silnoproudé zásuvkové a světelné rozvody
  • napájecí a řídící rozvody 
  • izolační soustavy pro speciální zařízení 
  • elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo zvýšeným požárním rizikem 
  • rozvody záložního napájení
Syndikovat obsah